LIPO LIFT

NATURAL MAGIK ACNE

ACTIVE MELASMA

ACTIVE ULTRA DEEP + CRYSTAL

ACTIVE ULTRA DEEP + BF

ACTIVE GOLDEN ULTRA DEEP + CRYSTAL

DOUBLE WHITE LASER

การทำ Advance IPL เต็มขั้นตอนพร้อมแถมการทำLaser Peel บริเวณฝ้าและบริเวณที่มีความหมองคล้ำ (เฉพาะบริเวณใบหน้า) ต่อด้วยการทำ hydro-balance Tx. เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและความนุ่มเนียนให้กับผิวหน้า

SIGNATURE LIFT

ACTIVE ACNE TREATMENT