สารเติมเต็ม

ด้วยวิธี Mesotherapy ในส่วนที่กังวลเรื่องร่องแก้ม , แก้มตอบ หรือภาวะที่เกิดจาก Volume loss

ACNE CLEAR

DUAL GREEN & YELLOW

SIGNATURE SCAR

LASER FOCUS

DOUBLE CLEAR LASER

PLASMA REJUVENATION

SUPER LIFTING

BOTULINUM TOXIN