LIPO LIFT

เป็นการลดไขมันบริเวณแก้มส่วนล่าง
ผลการรักษาที่ได้รับจะลดปริมาณของก้อนไขมันบริเวณดังกล่าวลงประมาณ 15-30% รวมทั้งสามารถยกใบหน้าให้ดูเรียวขึ้นได้ด้วย
ผลการรักษาจะอยู่ได้ประมาณครั้งละ 3 เดือน (ผลการรักษาขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของคนไข้เป็นสำคัญ อาทิเช่น น้ำหนักตัวมากขึ้น หรือรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจทำให้ไขมันสะสมกลับมาได้เร็วขึ้น)

** อาจเกิดการเขียวช้ำบริเวณที่ฉีดได้ ซึงจะหายไปเองประมาณ 7-10 วัน ไม่ต้องประคบความเย็น หรือร้อนแต่อย่างใด

สิ่งที่อาจเกิดขึ้นและการปฏิบัติตัวหลังทำ Lipo-Lift

  • จะเริ่มเห็นผลการรักษาประมาณ 1 สัปดาห์หลังฉีด
  • อาจเกิดบวมแดงได้เล็กน้อยซึ่งจะหายไปเองภายใน 3-5 วัน
  • อาจเกิดการเขียวช้ำได้ซึ่งจะหายไปเองประมาณ 7-10 วัน
  • ไม่จำเป็นต้องประคบด้วยความร้อนหรือเย็นหลังฉีด
  • งดการกดหรือนวดด้วยตัวเองในบริเวณที่ฉีด
  • หลังฉีดสามารถปฏิบัติตัวได้ตามปกติ เช่น อาบน้ำ , ออกกำลังกาย ฯลฯ
  • หลังทำการรักษา 2 สัปดาห์สามารถรับการรักษาอื่นๆได้ทุกชนิดเช่น Filler, Laser, IPL, Growth Factor Therapy, นวดหน้า

ACTIVE ULTRA DEEP + BF

MELASMA CLEAR

NATURAL MAGIK BEAUTY