DOUBLE CHIN

เป็นการลดไขมันบริเวณใต้คาง ผลการรักษาที่ได้รับจะลดปริมาณของก้อนไขมันบริเวณดังกล่าวลงประมาณ 15-30% ผลการรักษาจะอยู่ได้ประมาณครั้งละ 3 เดือน (ผลการรักษาขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของคนไข้เป็นสำคัญ อาทิเช่น น้ำหนักตัวมากขึ้น หรือรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจทำให้ไขมันสะสมกลับมาได้เร็วขึ้น)

** อาจเกิดการเขียวช้ำบริเวณที่ฉีดได้ ซึงจะหายไปเองประมาณ 7-10 วัน ไม่ต้องประคบความเย็น หรือร้อนแต่อย่างใด

สิ่งที่อาจเกิดขึ้นและการปฏิบัติตัวหลังทำ Double Chin

  • จะเริ่มเห็นผลการรักษาประมาณ 1 สัปดาห์หลังฉีด
  • อาจเกิดบวมแดงได้เล็กน้อยซึ่งจะหายไปเองภายใน 3-5 วัน
  • อาจเกิดการเขียวช้ำได้ซึ่งจะหายไปเองประมาณ 7-10 วัน
  • ไม่จำเป็นต้องประคบด้วยความร้อนหรือเย็นหลังฉีด
  • งดการกดหรือนวดด้วยตัวเองในบริเวณที่ฉีด
  • หลังฉีดสามารถปฏิบัติตัวได้ตามปกติ เช่น อาบน้ำ , ออกกำลังกาย ฯลฯ
  • หลังทำการรักษา 2 สัปดาห์สามารถรับการรักษาอื่นๆได้ทุกชนิดเช่นFiller , Laser , IPL , Growth Factor Therapy , นวดหน้า

PLASMA SIGNATURE LIFT

ULTRA HIFU

ACTIVE CRYSTAL PEELING