เนื่องจากสารโบทูลินัมท็อกซินมีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของกล้ามเนื้อ ดังนั้นผู้ฉีดควรมีความรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องกายวิภาคของกล้ามเนื้อบนใบหน้าแต่ละมัดเป็นอย่างดี ว่ากล้ามเนื้อแต่ละมัดมีการวางตัวในแนวไหน และกล้ามเนื้อมัดนั้นๆ หดตัวในทิศทางใด และเมื่อถูกฤทธิ์ของโบทูลินัมท็อกซินกดไว้ไม่ให้หดตัวจะทำให้เกิดผลอย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ยังมีเรื่องเทคนิคของการผสมและการดูดซึมของสารโบทูลินัมท็อกซินแต่ละชนิด ซึ่งเมื่อผสมด้วยอัตราส่วนที่ต่างกันการกระจายตัวและการดูดซึมก็จะต่างกันด้วย ทำให้เทคนิคในการฉีด ความลึกในการฉีดแต่งต่างกันไปด้วย

ดังนั้นถ้าผู้ฉีดขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในลักษณะทางกายวิภาคของกล้ามเนื้อบนใบหน้า รวมถึงคุณสมบัติที่แต่งต่างกันของสารโบทูลินัมท็อกซินแต่ละชนิด หรือแม้กระทั่งการผสมที่ความเข้มข้นต่างกัน ก็อาจทำให้เกิดผลลัพธ์จากการฉีดที่ไม่พึงประสงค์ได้ เช่น ปากเบี้ยว คิ้วตก หนังตาตก ยิ้มไม่สุด เป็นต้น

หรือถ้าผู้ฉีดมีความรู้ความเชี่ยวชาญ แต่การฉีดตัวเอง ก็อาจทำให้การจับเข็มไม่ถนัด การวางตำแหน่งหรือความลึกในการฉีดคลาดเคลื่อน ก็อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้เช่นกัน

* มีความเสี่ยงของการรักษาที่ไม่ได้ผล หรืออาจเกิดผลข้างเคียงได้ ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล *

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
นพ.ศราวุธ ศรีดี